Webshop » Blog » Gezondheid » Op weg naar genezing: de zin van ziek zijn

Op weg naar genezing: de zin van ziek zijn


Als alternatief therapeut ga ik op zoek naar de onderliggende oorzaak van ziekte en bepaalde lichamelijke klachten. Wanneer we ziek worden geeft ons lichaam ons een teken, en dat mogen we zeker niet negeren. De klassieke geneeskunde kan ons lichaam vaak genezen, of er op z'n minst voor zorgen dat onze klachten verminderen. We leven in een tijd dat er voor iedere kwaal, aandoening of letsel een degelijke behandeling bestaat. Door geconfronteerd te worden met een ziekte of aandoening, krijgen we de kans om eens beter naar onszelf te kijken. Wat probeert ons lichaam ons te zeggen? Wat kunnen we veranderen waardoor we evenwichtiger in het leven kunnen gaan staan. Welke emoties proberen we te verdringen? Waar hebben we het moeilijk mee?
Wanneer we niet tot een bepaald inzicht komen, is de kans groot dat de aandoening of ziekte terugkeert of blijft aanslepen. Ga dus bij jezelf na wat jouw klachten jou willen zeggen.
 

Waarom pijn en lijden?

Waarom staat God (of waar je ook in gelooft) het toe dat we lijden, dat we pijn hebben en dat we ziek zijn? Sommigen zeggen dat het ons lot is, anderen geloven in een hogere macht die ons straft voor iets wat we verkeerd hebben gedaan.
Ik geloof dat psychologische en fysieke aandoeningen een gevolg zijn van energetische blokkades en dat iedere aandoening een spirituele betekenis heeft. Iedere ziekte heeft een verborgen betekenis. Het begrijpen van de innerlijke betekenis van ziekte en pijn is dan ook een belangrijke stap in een volledig genezingsproces.

Je kan ziekte zien als een boodschap van je hogere zelf, die je kan begrijpen als je er voldoende aandacht aan schenkt. Onze klachten zijn niet het werkelijke probleem, maar slechts een gevolg van de oorzaak. Het begint allemaal bij een gebrek aan evenwicht, in hoe we denken, hoe we dingen aanpakken en hoe we ons bij dit alles voelen.
Later kom ik nog uitgebreid terug op de symbolische betekenis van ziekte.
 

Ziekte heeft een spirituele oorzaak

De geneeskunde focust zich op klachten en stelt op basis daarvan een diagnose. Alle aandacht gaat naar het fysieke lichaam waardoor de patiënt wordt afgeleid van de werkelijke oorsprong van zijn ziekte. Mensen gaan hierdoor hopeloos op zoek naar een medische behandeling (medicatie of therapie) zonder stil te staan bij het feit dat zij ook verantwoordelijk zijn voor hun genezing. Zij kunnen enkel en alleen volledig genezen als zij zien wat aan de oorsprong ligt van hun aandoening of klacht. Een succesvolle medische behandeling kan alleen succesvol zijn als de niet-fysieke (spirituele) oorzaak is aangepakt.
 

Ziekte als levensles

Ziekte kan ons helpen om te groeien op zielsniveau. Ieder leven brengt lessen mee, en ziekte is een manier om deze te gaan leren. Als we er niet in slagen een les te leren op een andere manier, dan is ziekte nodig om ons degelijk bewust te maken van die les.
De wil om te genezen is hierin belangrijk. Wanneer we werkelijk willen genezen (en dus ook willen veranderen) dan is de kans op slagen erg groot. Deze wil kan je voelen als je een zuivere verbinding kan maken met je ziel. Diep binnenin jezelf zit heel wat waarheid. Jij weet eigenlijk (onbewust) wat je te doen staat om je beter in je vel te voelen. Als je kan contact maken met je ware zelf, kan je ook de oorzaak ontdekken van je klachten.


Breng licht in je leven en laat genezing toe

In mijn praktijk werk ik ook met bachbloesems. Deze zijn een mooie aanvulling bij andere therapieën of behandelingen. Dokter Bach zei ooit dat ziekte in wezen het gevolg is van een conflict tussen ziel en geest (mind), en enkel kan worden stopgezet door spirituele en mentale inspanning. Alle acties die enkel gericht zijn op het lichaam kunnen alleen oppervlakkig de schade herstellen. Dit is geen genezing, omdat de oorzaak nog steeds aanwezig is en opnieuw naar boven kan komen (in dezelfde vorm, maar ook onder een andere vorm).

Als we onze klachten en de lessen die eraan zijn verbonden willen begrijpen, dan moeten we stoppen met het onderdrukken van bepaalde gevoelens en delen van onszelf (wie we werkelijk zijn). Het geheim ligt in het kijken naar onszelf, zonder oordeel, en ons bewust worden van wat er werkelijk met ons gaande is. Als we bewust beginnen met licht te brengen in ons leven, op vele vlakken, dan kunnen we heel wat ontdekken. Met licht bedoel ik helderheid, eerlijkheid, liefde en acceptatie. Licht is de sleutel die de deur naar volledige genezing voor je kan openen.


Gezond gelukkig zijn... Of gelukkig gezond zijn?

Het is ondertussen wel al bekend dat stress, woede en onderdrukte emoties aan de basis kunnen liggen van bepaalde ziektes.
Ziekte kan ons uit een situatie halen waar we ons totaal niet gelukkig in voelen. Ons lichaam geeft ons aan dat we niet gelukkig zijn en dat onze levensenergie niet ten volle kan stromen onder de huidige omstandigheden. Gedachten hebben een enorme kracht en hebben zo ook een enorme invloed op onze gezondheid. Wanneer we niet gelukkig zijn, zorgen negatieve gedachten ervoor dat de energie in ons lichaam niet optimaal kan stromen. Positieve gedachten zorgen er dan weer voor dat deze energie wel zijn weg vindt, waardoor ons afweersysteem optimaal werkt en waardoor we ons goed in ons vel voelen.
Wanneer we werken aan onze spirituele ontwikkeling worden we ons meer bewust van de signalen die ons lichaam ons geeft en hoe we onze eigen werkelijkheid creëren. We kunnen dan zien dat onze gedachten, ideeën, overtuigingen en emoties een grote invloed hebben op de werkelijkheid, op alles wat zich om ons heen bevindt.

Eerder vermeldde ik al dat het erg belangrijk is dat de wil om te genezen aanwezig is. Genezing doet zich pas voor als iemand er volledig klaar voor is. Hij of zij zal, om genezing toe te laten, een aantal zaken moeten gaan veranderen. Iemands leven kan er na ziekte volledig anders gaan uitzien, omdat die persoon ervoor heeft gekozen om compleet te gaan leven naar eigen waarheid. Doen waar je je goed bij voelt en gewoon zijn wie je bent zijn essentieel voor een goeie gezondheid.

Van zodra we meer evenwicht bereiken op één niveau, zullen ook andere niveaus volgen. Als we ons hele systeem in harmonie kunnen brengen, dan kan onze levensenergie stromen en voelen we ons gezond. Dit is trouwens de essentie van holistische healing: het lichaam in balans brengen, op ieder niveau.


Bronnen:
De Sleutel tot Zelf-Bevrijding - Christiane Beerlandt
Heal Thyself - Edward Bach

Lees ook: De Psychologische Oorsprong van Ziekte