Webshop » Specifieke hulp » Depressie

Depressie

Iedereen is wel eens somber of treurig. Zulke gevoelens kunnen opkomen na een tegenslag of ruzie, het verlies van een dierbaar iemand, of zomaar. Meestal trekt zo’n sombere bui vanzelf weg. Maar bij sommige mensen blijft deze stemming aanhouden. Ze hebben nergens meer zin in of belangstelling voor. Hun hele bestaan wordt beheerst door somberheid. Ze missen de energie om iets te ondernemen. Mensen die weken- tot maandenlang last hebben van zo’n zwaarmoedige stemming lijden aan een depressie.

Kenmerken:
- lusteloosheid en prikkelbaarheid
- gebrek aan interesse en plezier
- concentratieproblemen, vergeetachtigheid en besluiteloosheid
- schuldgevoelens, zelfverwijten en het gevoel niets waard te zijn
- het gevoel van binnen dood of leeg te zijn
- gevoelens van machteloosheid, wanhoop, angst en woede
- grote vermoeidheid
- sterke neiging tot piekeren
- huilen zonder dat dit oplucht of graag willen huilen maar dit niet kunnen
- moeite met inslapen of doorslapen of juist niet uit bed kunnen komen
- lichamelijke klachten zoals: verstopping, een droge mond, onverklaarbare pijn, duizeligheid, hartkloppingen, trillende handen, druk op de borst en hoofd- en rugpijn
...

Depressies hebben niet één duidelijke oorzaak, maar ontstaan door een combinatie van biologische, sociale, en psychische factoren.
Bepaalde stoffen, zoals hormonen, medicijnen, alcohol en drugs kunnen het ontstaan van een depressie in de hand werken. Dat geldt ook voor sommige lichamelijke ziekten, zoals schildklier- en bijnierschorsafwijkingen, diabetes en hart- en vaatziekten.
De belangrijkste sociale factoren zijn verdrietige of schokkende gebeurtenissen. Deze kunnen een depressie oproepen. Zo kan de somberheid na het verlies van een partner of na ontslag overgaan in een depressie. Ook een ingrijpende gebeurtenis of verandering in je leven kan tot een depressie leiden: een verhuis, het krijgen van een kind, een echtscheiding, verandering van werk,...
Ten slotte zijn ook psychische factoren, iemands persoonlijke eigenschappen, van invloed op het wel of niet krijgen van een depressie. Zulke eigenschappen zijn onder andere een gebrekkig vermogen om problemen op te lossen, verdriet te verwerken of steun te vragen, weinig zelfvertrouwen, perfectionisme, faalangst en een streng geweten.

Leven met een depressie is een zware last. Als een depressie aanhoudt, is het aan te raden hulp te zoeken, ook al lijkt dat een grote stap. Vaak komen depressieve mensen er zelf niet toe die stap te zetten, omdat ze daarvoor geen energie hebben, hulp zinloos vinden of omdat ze zichzelf geen hulp waard achten. Dan is het belangrijk dat de omgeving die stap zet. Zeker wanneer iemand over zelfdoding praat of daarover signalen geeft, is hulp nodig.

 

Enkele waarschuwingen

Ik zal medicatie nooit afraden, maar wees hier toch maar voorzichtig mee. Praat uitgebreid met je arts over gebruik van antidepressiva en combineer dit met gesprekstherapie. Medicatie zorgt ervoor dat je suf wordt en na een tijdje niet meer in staat bent om zuiver naar jezelf te kijken en het probleem aan te pakken. In mijn praktijk merk ik op dat het moeilijk is om te werken met mensen die al een ruime periode antidepressiva slikken. Ook kan ik heel moeilijk op hen invoelen, wat duidt op het feit dat ze afgesneden zijn van de buitenwereld, en dat ze niet meer in staat zijn om te voelen. Hierdoor trekken ze nog meer negatieve energieën aan, waardoor ze vaker de controle over zichzelf verliezen.

Zorg dat je voldoende tijd neemt voor jezelf. Een depressie is een teken van je lichaam dat je niet meer kan functioneren in je huidige situatie. Je lichaam verweert zich dus ergens tegen. Dit kan je achterhalen door zoveel mogelijk tijd met jezelf door te brengen. De beste plek om dit te doen is nog altijd thuis, op een plek die veilig en bekend aanvoelt. Maak voor jezelf uit waar jij je het prettigst voelt. Durf de confrontatie met jezelf aan te gaan en vraag begeleiding bij deze zoektocht. Geef jezelf ruimte en neem desnoods even afstand van bepaalde situaties of mensen, zodat je kan nagaan wat jou het sterkst beïnvloed.

Eerder had ik het al over het feit dat veranderingen in je leven kunnen leiden tot depressie. Ook kleine, op het eerste zicht onbenullige zaken, kunnen je lichaam uit evenwicht brengen. Zo heb ik al meegemaakt dat een herinrichting van de slaapkamer kan leiden tot slaapproblemen en depressie. Ga dus na wanneer je voor het eerst depressieve gevoelens hebt waargenomen en wat er op dat moment in je leven is veranderd.

Als je medicatie neemt, doe dan regelmatig aardings- en beschermingsoefeningen. Deze zorgen ervoor dat je jezelf afschermt tegen energieën van buitenaf en dat je eigen energie wordt afgevoerd naar de aarde (en niet naar je omgeving). Hou er rekening mee dat jouw sombere energie je medemensen kan beïnvloeden en ook bij hen fysieke of emotionele klachten teweeg kan brengen. Zorg dat er in relaties open kan worden gecommuniceerd over deze zaken.

Wees voorzichtig met prikkels van buitenaf: drukke en luidruchtige mensen en plaatsen, hevige muziek, drukke films, computerspelen en alles wat je een bepaalde kick geeft. Probeer ook de rust te bewaren door geen cafeïne te gebruiken (koffie, cola, chocolade) en gebruik zo weinig mogelijk suikers en voedingswaren die je op korte tijd energie geven. Deze maken dat je je even beter voelt en opnieuw energie krijgt, maar nadien is de terugval nog zo groot. Door deze schommelingen kan de grens tussen fictie en realiteit vervagen en lijk je nog meer de controle te verliezen over je gevoelens en je ratio.

Zorg dat je je medicatie langzaam afbouwt, onder begeleiding van je arts, terwijl je je gesprekstherapie voortzet. Zo kan je stilaan wennen aan je eigen gevoelens en deze gaan plaatsen, waardoor de kans kleiner wordt dat je later opnieuw in een depressie terecht komt (omdat je de signalen hebt leren herkennen).

 

Omdat ik merk dat er nog steeds veel onbegrip en weinig steun uitgaat naar mensen met een depressie, heb ik een paar dingen op een rijtje gezet. Hopelijk kan ik met dit bericht de omgeving bereiken van mensen die te maken hebben met een depressie. Ook hoop ik hiermee de nodige steun en moed te geven aan mensen die het nodig hebben. Ik vind het belangrijk dat deze weten dat ze er niet alleen voor staan en dat dit om een gekende aandoening gaat die de nodige aandacht vraagt. Een depressie is voor ieder mens anders en dient daarom persoonlijk te worden aangepakt. Toch heb ik de algemene psychologische oorzaak volgens Christiane Beerlandt hieronder weergegeven.
Er bestaan voldoende therapieën, behandelingen en medicatie om deze mensen terug op weg te helpen. Je kan met al je vragen terecht bij Leni Consulting. Via spirituele coaching help ik je bij je zoektocht. Hou ook voldoende contact met je arts.