Webshop » Fibromyalgie/CVS/ME » Psychologische oorsprong

Psychologische oorsprong

Hier vind je de teksten uit het boek ‘Sleutel tot Zelf-Bevrijding’ van Christiane Beerlandt. Deze teksten kunnen nogal hard overkomen, vooral als je aan het begin van je genezingsproces staat. Maar als je er klaar voor bent, zal je zien dat er heel wat waarheid in zit. Natuurlijk is ieder mens anders en zal de eigenlijke oorzaak voor iedereen ergens anders te vinden zijn, maar deze teksten geven je alvast een idee.

Wil je meer persoonlijk te werk gaan? Contacteer me via info@leniconsulting.be en we zoeken samen naar een methode die voor jou prettig aanvoelt.
 

Chronisch Vermoeidheidssyndroom – Myalgische Encefalomyelitis (ME)

Jouw destructieve kijk op het leven doodt jezelf. Jij beschouwt het leven te zeer als een toevallig, oppervlakkig gebeuren. Jij ervaart mogelijk wel de psychologische problemen, maar jij snijdt je af van déze bron in jezelf die je een uitweg kan tonen uit dit dicht-bij-de-grondse leven.

Gevoelsdood. Jij voelt je uitgeperst als een zure citroen. Met nerveuze gedachten plan je dit en dat; je intuïtie vertrouw je niet. Jij bouwt je leven met ratio en planning, maar je diepste Zelf, je hart, je gevoelens worden niet geïntegreerd in je bestaan. Jij Wil wel en jij Beslist wel, maar jij vecht soms tegen de bierkaai, want jij luistert onvoldoende naar je intuïtie, naar datgene in jezelf dat je zou zeggen: stop, hier ben je verkeerd bezig; jij stopt je energieën in nutteloze zaken, in een voor jou verkeerde richting.

Datgene wat jij absoluut Wil, is niet altijd het beste voor jou: luister naar je gevoelens, naar je diepste Zelf. Je kan het allemaal niet meer aan! Maar op deze wijze hoef je het niet meer aan te kunnen: jouw Levende Zelf wijst je erop dat jij op een verkeerd spoor zit! Leef je te veel naar de buitenwereld toe? Jij moet uit je oude situatie stappen. Leef vanuit jouw diepste gevoel, eerlijk met jezelf. Eerste taak: stoppen met jezelf als een negatief, onbemind, vermoeiend, mislukt wezen te beschouwen. Ten tweede: je in verbinding stellen met je hart, met je diepste Zelf en niet langer vechten tegen de weg die jijzelf onbewust oproept als zijnde de beste voor jezelf. Klamp je nu niet vast aan materie: geef je over in vertrouwen aan je Zelf. Stop ermee jezelf en de ‘mens’ te degraderen tot een machteloos, nietig schepsel en zet de Kroon op je hoofd.

Erken eindelijk jouw autonome Waarde en het vermogen van een mense om zelf een nieuw leven te creëren; twijfel niet langer aan deze innerlijke krachten en stop met energieën te verkwisten aan nutteloze details, aan een toekomst die je toch verstandelijk niet kan ‘vastleggen’. Verwacht de oplossing voor jouw probleem niet van anderen! Niet van diëten, niet van therapieën; ook al kan diep communiceren met anderen je goed doen, dan is dit ok, maar jij met het zelf doen!

Creëer je leven in gedachten, verlang naar het mooie, maar laat los, in vertrouwen en vermoei jezelf niet met positieve of negatieve ‘gedachten’: datgene wat best is voor je haal jij naar je toe, wanneer jij gelooft in dit levensproces. Zelfs een cactus vindt zijn voedsel in de droge woestijn: zo zal jij alle energieën die jij nodig hebt om gezond en fit te zijn, slechts vinden in de onuitputtelijke Bron van je diepste Zelf. Een hand in hand gaan van Zelfbewuste, verstandige Leiding en het Intuïtief vertrouwen; een bouwen op die innerlijke Krachtbron diep in jezelf, een geven en nemen tussen Intuïtie en Zelfbeslissing. Bouwen op die eeuwige energie in jezelf! Je niet vastklampen aan een beperkt Zelfbeeld, aan een eenzijdig rationele, aan het ‘dat moét’, maar een openstaan voor datgene wat zich aanbiedt op jouw weg; een flexibel openstaan voor vernieuwingen! Laat je ook niet leegzuigen door de anderen; laat je niet uitpersen. Zet jezelf niet vast in anderen.

Bescherm jezelf, word je bewust van je waarde en baken je terrein af. Voel je veilig in je diepste Zelf en leef niet naar de buitenwereld, wees niet in de eerste plaats creatief om respect en waardering van anderen te verdienen… Bouw je leven niet op om het Uiterlijke, als Imago, om de buitenwereld te behagen, maar leef uitsluitend vanuit je Gevoel, jouw innerlijke Bronkern.

Ontken deze gevoelens niet: ga erdoor, leef ze uit, leef niet naar het oog van de andere… op deze wijze snij jij immers jezelf af van die diepe energiebron in jezelf!

Leef in harmonie met jezelf: wees trouw aan jezelf, zodat jij je niet langer nodeloos vermoeit om te voldoen aan de verwachtingen van anderen. Leef in Eenheid met jezelf: splits je niet op in een vermoeiende tweespalt, waarbij je een taak uitvoert, een houding aanneemt of een functie vervult die indruist tegen jouw innerlijke aard, maar die past in het uiterlijke kader.

Speel geen theater, maar speel jezélf. Heb jij zo een angst om jezelf te zijn? Ervaar jij het leven als zo onbenullig? Tracht jij je leegte te vullen met seks en materie? Dit is het leven niet; deze houding mondt uit in de dood.

Stel je nu open voor die oerkracht, die atoom-energieën uit je diepste Zelf: in het stopcontact met jezelf, zal jij energie ontvangen. Weiger jij deze communicatie met je Levende Zelf, dan zal jij niet worden voorzien van energie.

 

Fibromyalgie-syndroom

Blijven staan, weigering, “neen”, niet willen doorgaan, noch groeien, noch leven. Het is nu genoeg geweest, je wil er niets mee te maken hebben. Je overstroomt van opgeslagen emoties, verdriet, weemoed, pijnlijke herinneringen uit het verleden. Jij zet je schrap, een hoekig verzet; het kind in jezelf lijdt en verlangt naar het zoete, het warme, het aardse, de liefde. Maar jij hebt al te veel pijn doorstaan; jij versteent nu als het ware, je snijdt je af van je zachte gevoelens, jij geeft aan jezelf het zoete niet, omdat jij te veel van anderen verwachtte. Krachtige innerlijke energiestromen wensen door te stromen in creativiteit en productiviteit, maar jij verzet je tegen deze natuurlijke stroming. Jij bent nu hard voor het kind in jezelf!

Jij bent veilig geborgen in jezelf; heet jezelf warm welkom, verwacht niet van anderen datgene wat jij jezelf onthoudt. Zet jezelf in de bloemetjes en geniet van de aardse, sappige vruchten. Ervaar jezelf als een vrucht, gerijpt in de zon; geniet van het zintuiglijke mooie, van smaken en geuren, van je lichaam,van zinnenstrelende kleuren en klanken. Laat jezelf volwassen worden en bemin het kind in jezelf met een klaarwakker bewustzijn. Sta het zoete toe in je bestaan. Produceer en oogst, ga door en creëer je bestaan. Rem die warme gevoelsstroom in jezelf niet langer: verwarm deze plaatsen in jezelf die zich koud en gekwetst voelen. Ontspan je en geniet van het licht van de zon; kramp niet langer toe, open je in liefde naar jezelf. Ontdek de vreugde!

 
Bron: 'De Sleutel tot Zelf-Bevrijding' - Christiane Beerlandt