Webshop » Nieuwe/Volle maan » Volle maan in Vissen - 10 september 2022

Volle maan in Vissen - 10 september 2022

Bij deze volle maan kunnen we oogsten wat we hebben gezaaid. De afgelopen maanden hebben we de kans gekregen om op zoek te gaan naar wie we zijn en wat we werkelijk willen. We hebben ervaringen opgedaan en kunnen nu uitmaken wat er helemaal bij ons past. We hebben nu meer ruimte om onszelf te zijn en kunnen datgene doen waar we goed in zijn. Ieder van ons heeft een gave, ieder van ons kan zijn bijdrage leveren in onze samenleving.

De energie van de voorbije maanden heeft ons geholpen om dichter bij onszelf te komen. Op die manier hebben we stap voor stap kunnen ontdekken wie we zijn en waar we naartoe willen. Achter al onze emoties en blokkades ontdekten we onze ziel, onze kern. We zijn nu steeds meer verbonden met de bron, de onuitputtelijke bron die ons voorziet van alles wat we nodig hebben. Er zijn grote sprongen gemaakt de afgelopen tijd. Daardoor komen we nu in een stroomversnelling en merken we dat alles rondom ons aan het veranderen is.

Het pure hartsgevoel is nu meer dan ooit aanwezig. We zijn klaar om ons in liefde te verbinden en te verenigen, met voldoende ruimte die nodig is om individueel verder te ontwikkelen.
Relaties die minder diep gaan of gebaseerd zijn op belangen zullen het moeilijk krijgen om te blijven bestaan. Steeds meer mensen voelen dat er iets niet juist zit en kiezen ervoor om op zoek te gaan naar zichzelf. Dit leidt tot een relatiebreuk als de partner nog in het oude stuk zit en bang is om alleen te zijn.

We laten alle drama definitief achter ons. Het ego maakt plaats voor universele liefde en verbondenheid.
Dit geldt ook voor vriendschappen. Iedere vorm van relatie die niet gebaseerd is op een verbinding van hart naar hart houdt op te bestaan. We kunnen niet langer energie geven aan oppervlakkige contacten, vooral als we merken dat de ander zich nog steeds vastklampt aan oude gewoontes en illusies.


Onze eigen waarheid is ons licht

We voelen al langer de drang om ons los te maken en we hebben ons al deels bevrijd van oude structuren en beklemmende relaties. Het maatschappelijke oordeel doet er niet langer toe. We willen nu zijn wie we werkelijk zijn. We ontdekken onze ware aard en zijn vastbesloten om daarnaar te leven.
We voelen steeds meer die vastberadenheid. Er is geen plaats meer voor twijfel. We zijn het al heel lang beu waardoor we ons losmaken van oude patronen en beperkingen. De tijd om ten volle te leven is aangebroken.

We zullen versteld staan van onze vitaliteit en onze daadkracht. We weten dat er meer is tussen hemel en aarde. De onrust en onzekerheid die we voelen is onze oude angst voor verandering en vernieuwing. We gaat niet naar iets onbekends, maar naar iets wat ons erg vertrouwd is. We gaan terug naar onze pure vorm, naar liefde en eenvoud.
 
We sluiten een heftige periode af (zie mijn vorige video's) en deze volle maan helpt ons om de laatste stukken af te ronden. We kunnen dus deze week nog eens extra worden geconfronteerd met bepaalde zaken. Neem dus je tijd om je helemaal tot jezelf te richten, om los te laten en mee te gaan in de verandering.

September is een maand van loslaten, ontgiften en jezelf klaarmaken voor verandering. Voor wie nog op zoek is naar zichzelf, of die verbinding met zijn of haar eigen waarheid nog niet heeft erkend, kan september, en ook de energie van de volle maan, erg dubbel aanvoelen:
tegengestelde inzichten, dubbele informatie, een onduidelijk toekomstbeeld. Er kan door onze omgeving worden ingespeeld op onze (oude) angst voor vernieuwing en verandering. Voel dus goed wat jou raakt, of wat bepaalde onzekerheden naar boven haalt.

Het is nu aan ons om stevig te gaan staan en ons niet van slag te laten brengen door alles wat er rondom ons gebeurt en wordt gezegd. De maan in Vissen helpt ons om op emotioneel vlak los te laten en ons volledig te verbinden met onszelf en wat voor ons als waar en oprecht aanvoelt. Daardoor kunnen we een tijd afsluiten waarin we ons toch (onbewust) onder druk hebben laten zetten om te voldoen aan een bepaalde verwachtingen. We kunnen nu zachter zijn voor onszelf, zodat we andere keuzes kunnen maken, of kunnen terugkomen op eerder genomen beslissingen. Volg je gevoel, volg je intuïtie. Dit vertelt je alleen maar de waarheid!


© Leni De Chou