Webshop » Specifieke hulp » Spirituele stervensbegeleiding

Spirituele stervensbegeleiding

Wat is stervensbegeleiding

De meeste mensen zijn niet echt met de dood bezig. Het is vaak nog een groot taboe. Ons leven heeft aan beide zijden twee deuren. Eén waarlangs we binnenkomen als we geboren worden en een andere op het einde, voor de dood. De geboorte van mensen wordt uitgebreid gevierd met veel tromgeroffel, het blijft een blijde gebeurtenis. Maar met het einde van het leven willen mensen vaak niets te maken hebben. Ze draaien die deur de rug toe en willen het vooral niet zien. Zo komt het dat mensen, als het zover is, helemaal niet voorbereid zijn.

De meesten van ons denken niet over het leven na vanuit het perspectief van de dood. Maar als je het leven als een school zou zien en dat we hier zijn om onze lessen te leren en ervaringen op te doen, dan is de dood het allerlaatste examen. We kunnen deze test zorgeloos en achteloos tegemoet treden en de dingen gewoon maar laten gebeuren, maar we kunnen ook besluiten elke dag zoveel mogelijk ons best te doen, zodat we voor het laatste examen zullen slagen. Dat betekent in dit geval niet dat we naar het meeste bezit, de meeste macht of het grootste succes moeten streven. Als het om het laatste examen van de dood gaat, worden we door onszelf beoordeeld aan de hand van de liefde die we gegeven hebben, hoeveel we anderen geholpen hebben, in welke mate we onze levenslessen geleerd hebben en hoe dankbaar we zijn geweest voor de giften van het Universum.
Hoe meer inzicht iemand heeft in het hoe en waarom van dit leven, hoe minder de angst en onzekerheid zullen zijn bij het sterven.

Sterven is een van de belangrijkste fasen in het leven. Op het moment dat iemand te weten komt dat hij zal gaan sterven verandert er plotseling van alles. Belangrijk voor de omgeving is om de stervende open tegemoet te blijven treden. Alle angst en onzekerheid mag er zijn. Bij een goede stervensbegeleiding laat de begeleider zich juist leiden door de stervende. Vooral luisteren is een heel wezenlijke vorm van iemand bijstaan. Alles komt op zo'n moment vanuit het hart.

De stervende komt uiteraard op de eerste plaats, en eventueel in overleg met familie en verpleging kan er begeleiding worden overeengekomen. Ook is er ruimte voor gesprek, voor al wie er nood aan heeft. De begeleiding wordt volledig aangepast aan de wensen van de stervende, de familie en vrienden. Een spirituele insteek is mogelijk, maar niet noodzakelijk. In alle rust door het proces gaan is het meest belangrijke.

Ook ben ik er voor al wie vragen heeft over leven en dood, voor al wie iemand heeft verloren en nood heeft aan gesprek. Ook in tijden van ziekte kan een samenkomst of gesprek verlichting brengen.