Webshop » Blog » Gezondheid » Energetisch werk en healing: genezen kan op verschillende manieren

Energetisch werk en healing: genezen kan op verschillende manieren

Healing of genezing kan gebeuren op vele verschillende manieren. Steeds meer zoeken mensen hulp via een energetisch werker of healer.

Iedereen is in staat om zichzelf en anderen te genezen, mits de nodige oefening. Nog belangrijker zijn geloof en vertrouwen. Als je volledig open staat voor genezing, dan kan een behandeling volledig zijn doel bereiken.

Ik geloof dat iedere aandoening of klacht kan worden aangepakt en genezen. Ook ben ik ervan overtuigd dat de klassieke en alternatieve geneeskunde mekaar kunnen aanvullen, zodat ze de patiënt samen kunnen helpen en genezen.

c0f16846193af7e2292f3a357379add5-1400533516-medium

Genezing toelaten

Iedere aandoening kan inderdaad worden genezen, maar niet ieder mens kan worden genezen. Sommigen slagen er niet in om genezing toe te laten, vaak door vastgeroeste overtuigingen. Vooral de eigen kijk op alternatieve geneeswijzen zorgt ervoor dat een behandeling kan slagen, of net niet. Wanneer de patiënt vertrouwen heeft in de behandelaar en zijn kunnen, dan is het genezingsproces eigenlijk reeds begonnen. Op het moment dat men zich volledig openstelt voor de energie en de behandelaar, verandert er iets in het lichaam waardoor het genezingsproces in gang wordt gezet of wordt versneld. Dit is niet hetzelfde als genezing door geloof, wat je vaker ziet in religieuze kringen.

Wanneer iemand bij me een afspraak maakt voor een behandeling, voel ik soms al iets veranderen tijdens het gesprek voor het vastleggen van de afspraak. Ook de uren voor de behandeling heb ik vaak het gevoel dat er energie begint te stromen en dat een proces op gang komt.
Als ik dit gevoel niet heb, is de kans zelfs groot dat de patiënt zijn afspraak annuleert. Dit wil dus zeggen dat hij of zij er nog niet volledig klaar voor is.

Anderen komen dan wel langs, maar hebben het heel erg moeilijk om op de behandeltafel te gaan liggen. Dan is een gesprek meer aangewezen. Zo krijgt de patiënt de kans om kennis te maken en vertrouwen te krijgen.
Zo valt het me ook op dat een tweede behandeling altijd vlotter verloopt en veel effectiever is. De patiënt zet zich meer open omdat hij of zij weet wie ik ben, hoe ik werk en wat er zal gebeuren. Door de ontspannen toestand kan er makkelijker genezing plaatsvinden.

ce932c90e9bb285a4c77abac2a2db14e-1400533498

Genezing op verschillende vlakken

Spirituele genezing of healing kan op zoveel verschillende manieren helpen. Soms worden er veranderingen waargenomen op totaal andere vlakken dan in de eerste plaats wordt verwacht. Zo komen mensen vaker met een puur fysieke klacht, maar melden ze me na de behandeling dat ze zich vooral gelukkiger voelen, beter slapen, meer ontspannen zijn, enzovoort.
Ik merk ook dat mensen na enkele behandelingen op zoek gaan naar nieuwe dingen en wijzigingen aanbrengen in hun leven. Blijkbaar is verandering nodig om de fysieke klacht weg te nemen. Opkomen voor jezelf en doen wat je graag doet zijn trouwens erg belangrijk in het genezingsproces. Als ik zulke veranderingen zie, dan weet ik dat die persoon goed op weg is.

Eerst accepteren, dan pas loslaten

Omgaan met ziekte is ook een onderdeel van healing en genezing. Pas als je kan erkennen en accepteren, kunnen klachten verminderen en eventueel verdwijnen. Healing betekent dus niet dat klachten worden weggenomen. Het is een combinatie van werken naar een positieve ingesteldheid, volledige ontspanning en uiteindelijk genezing.

Aanvullende behandeling

Zelf zie ik healing als een methode die andere (klassieke) behandelingen kan aanvullen, niet vervangen. Ik vind het dan ook fijn dat steeds meer dokters hun patiënten aanraden om een behandelaar op te zoeken, al was het maar om meer rust en steun te vinden.

© Leni De Chou